SEMİNER

CMK Uygulamaları Konulu Seminer
Okuma Sayısı:49| Haber Tarihi:15.12.2018

RUHSAT TÖRENİ

Mehmet SALGUT Ruhsat Töreni
Okuma Sayısı:22| Haber Tarihi:14.12.2018

TBB İLE BAROLAR İNSAN HAKLARI EŞGÜDÜM TOPLANTISI TBB’DE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Türkiye Barolar Birliği ve Barolar İnsan Hakları Eşgüdüm Toplantısı,
Okuma Sayısı:72| Haber Tarihi:11.12.2018

BASINA VE KAMUOYUNA

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilişinin 70. Yıldönümü.
Okuma Sayısı:48| Haber Tarihi:10.12.2018

İNSAN HAKLARI HAFTASI ETKİNLİKLERİ

İnsan Hakları Haftası Nedeniyle Yapılan Sunum
Okuma Sayısı:54| Haber Tarihi:09.12.2018

ELEKTRONİK TEBLİGAT YÖNETMELİĞİ

30617 Sayılı Elektronik Tebligat Yönetmeliği Yayınlanmıştır
Okuma Sayısı:43| Haber Tarihi:06.12.2018
18.12.2018
AV. NUŞİREVAN ELÇİ
BARO BAŞKANI

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.