İNSAN HAKLARI MERKEZİ
İNSAN HAKLARI MERKEZİ
AYCAN İRMEZ YK. ÜYESİ
ABDULLAH DİCLEHAN
DILMAN KAÇAR
AHMET KADEN
MURAT AKDENİZ