BASINA VE KAMUOYUNA
Tarih: 14.10.2023| Okunma Sayısı: 237

BASINA VE KAMUOYUNA
 
 
 
Aşağıda imzası bulunan Bölge Baroları olarak 14.10.2023 tarihinde Şanlıurfa Barosu’nun ev sahipliğinde; hukuki ve toplumsal sorunların yanı sıra mesleki sorunların çözümü gündemiyle toplanıp aşağıdaki tespit ve değerlendirmelerin kamuoyuyla paylaşılması kararı alınmıştır.
 
 
 
Son günlerde İsrail ve Filistin arasında yaşanan çatışmalı süreci kaygıyla izlemekteyiz. Söz konusu çatışmalarda tarafların insancıl hukuk ilkelerini bir tarafa bırakarak sivilleri toplu bir biçimde öldürmesini ve kollektif cezalandırma yöntemlerine maruz bırakmasını en güçlü biçimde kınadığımızı ifade ediyor, uluslararası topluma kalıcı ateşkes için harekete geçmesi çağrısını vurguluyoruz.
 
 
 
Yine Suriye’nin kuzeyi ve doğusuna Türkiye tarafından gerçekleştirilen askeri harekatlar sırasında sivillerin yaşam kaynakları arasında yer alan alt yapı tesislerinin de zarar gördüğü açık haber kaynaklarından anlaşılmıştır. Sivillerin yaşam kaynaklarının etkilendiği askeri operasyonların uluslararası hukuktan doğan yükümlülüklere aykırı olduğunu vurgular, Hükümet’i sorunlara askeri müdahaleler yerine barışçıl siyasi çözümler aramaya davet ediyoruz.
 
 
 
Anayasa Mahkemesi, 10.10.2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan bireysel başvuru kararıyla 09.03.2023 tarihinde sonra Anayasa Mahkemesi önüne gelen veya gelecek olan makul sürede yargılanma hakkı ihlali iddiasıyla yapılan bireysel başvurularda esastan inceleme yapmayacağını belirterek, söz konusu bireysel başvurularda düşme kararı vereceğini ilan etmiştir. Anayasa Mahkemesi’nin kendi yargılama yetkisinden feragat anlamına gelen söz konusu kararı kabul edilemez bulduğumuzu, Anayasa Mahkemesi’nin hak arama özgürlüğü ilkesini dikkate alarak söz konusu karardan geri dönmesini talep ediyoruz.
 
 
 
90’ lı yıllarda işlenen ağır insan hakları ihlallerine ilişkin yargılamalarda zamanaşımından düşme kararları verilmektedir. İnsanlığa karşı suç kategorisinde olan ve yargılaması devam eden dosyalardaki zamanaşımı hükümlerinin uygulanması kabul edilemez. Musa Anter, Ankara JİTEM ve Madımak davalarında bu yönde verilen düşme kararlarının önümüzdeki aylarda Kulp, Mehmet Sincar ve Vartinis davalarında da verilmesi ihtimali söz konusudur. 90’lı yıllarda işlenen ağır insan hakları ihlalleriyle yüzleşme ve sorumluların yargısal bir yaptırıma tabi tutulması mağdurların en temel hakkı olup yargı makamlarının zamanaşımı hükümlerini bu konudaki uluslararası yargı kararlarını dikkate alarak yargılamalara devam etmesini talep ediyoruz.
 
 
 
Demokratik bir toplumun temel değerleri arasında yer alan ifade ve toplanma özgürlüğüne yönelik sistematik idari yasaklamalar halen soyut gerekçelerle devam ettirilmektedir. Bu temel hakların ihlali, aynı zamanda demokratik değerlerden uzaklaşmanın ifadesidir. Bu uygulama ve kararlardan vazgeçilmesi çağrısında bulunarak ifade ve toplanma özgürlüğünün eksiksiz tesis edilmesini talep ediyoruz.
 
 
 
Cumartesi Anneleri/İnsanları’nın gözaltındaki kayıpların akıbetinin açıklanması ve sorumluların yargılanmasına yönelik Galatasaray Meydanında 27 Mayıs 1995'ten bu yana başlattıkları Hakikat ve Adalet talepli barışçıl toplantı ve gösteri yürüyüşü bugün bir kez daha Anayasa Mahkemesi Kararlarına rağmen hukuka aykırı bir şekilde engellenmiştir. Cumartesi Anneleri/İnsanları’nın kolluk tarafından aşırı güç kullanılarak gözaltına alınmasını kınıyor, yetkilileri Anayasa ve yasalara uygun davranmaya davet ediyoruz.
 
 
 
Gözlem ve Sınıflandırma Merkezleriyle Hükümlülerin Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik’in idareye geniş takdir hakkı tanıyan hükümleri, idare ve gözlem kurullarının keyfi değerlendirmelerine konu olduğundan hükümlülerin özgürlük ve güvenlik hakkını ihlal etmektedir. İlgili yönetmeliğin hukuki güvenlik ilkesine uygun somut kriterlerin esas alınarak değiştirilmesi çağrısında bulunuyoruz.
 
 
Kamuoyuna saygıyla duyururuz.

 

Adıyaman Barosu

Ağrı Barosu

Batman Barosu

Bitlis Barosu 

Bingöl Barosu

Dersim Barosu

Hakkari Barosu

Kars Barosu

Mardin Barosu

Muş Barosu

Siirt Barosu

Şanlıurfa Barosu

Şırnak Barosu

Van Barosu

14.07.2024
AV. ROJHAT DİLSİZ
BARO BAŞKANI

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.