CMK Yönetmeliği Değişti
Tarih: 12.06.2011 23:00:00| Okunma Sayısı: 3436

Türkiye Barolar Birliğinin girişimleri sonucu beklenen yönetmelik değişikliği gerçekleşti.

“Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Müdafi ve Vekillerin Görevlendirilmeleri İle Yapılacak Ödemelerin Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”, Resmi Gazetenin 10 Haziran 2011 tarihli 27960 sayılı nüshasında yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yönetmelik değişikliği ile Ceza yargılamasında Ceza Muhakemesi Kanununa göre görevlendirilen müdafi veya vekil tarafından ödenen temyiz, istinaf ve itiraz harçları ile “mutat olan taşıta göre gerçek masraf üzerinden yapılan zorunlu yol giderlerini, acele ve zorunlu hallerde ise bu Yönetmeliğin 11.maddesinde sayılan mercilerin kabulü üzerine mutat taşıt dışındaki araçlarla yapılan zorunlu yol giderlerinin görevli müdafi veya vekilin ücreti ile birlikte banka hesabına ödeneceği hüküm altına alınmıştır.

 TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ YÖNETİM KURULU

 

Resmi Gazete için tıklayınız.

04.12.2022
AV. ROJHAT DİLSİZ
BARO BAŞKANI

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.