STAJ İÇİN GEREKLİ BELGLER
<p style="text-align: center;"><span style="font-weight: 700; text-align: center;">AVUKATLIK STAJINA BAŞLAMAK İÇİN GEREKLİ BELGELER</span></p> <p><span style="font-weight: 700;"> </span></p> <ol> <li> 3 Adet Çıkış Belgesi veya Diploma Örneği (Noter Onaylı)</li> <li>3 Adet Kimlik Fotokopisi (Onaylı)</li> <li>2 Adet Yerleşim Yeri Belgesi</li> <li>1 Adet Sabıka Kaydı (C. Savcılığından)</li> <li>1 Adet Sağlık Raporu (Sağlık Ocağından)</li> <li>15 Adet Biyometrik Fotoğra</li> <li>58.80 TL. Karar Pulu Mal Müdürlüğüne yatırılacak </li> <li>SGK'dan alınacak kayıt tespiti ile ilgili yazı (4a-4b-4c kaydı yoktur diye yazı)</li> </ol> <p>       NOT: Sağlık Raporunda "AVUKATLIK YAPMASINA TIBBİ SAKINCA YOKTUR." İbaresi yazılacaktır.</p>