STAJ İÇİN GEREKLİ BELGLER
<h1><span style="text-decoration: underline; font-size: 10pt; font-weight: normal;">AVUKAT STAJYERLİĞİNE BAŞLAMAK İÇİN GEREKLİ BELGELER</span></h1> <p> 3 Ad. Çıkış Belgesi veya Diploma Örneği (Noter Onaylı)</p> <p> 3 Ad. Kimlik Fotokopisi (Onaylı)</p> <p> 2 Ad. Yerleşim Yeri Belgesi</p> <p> 1 Ad. Sabıka Kaydı (C. Savcılığından)</p> <p> 1 Ad. Sağlık Raporu (Sağlık Ocağından)</p> <p> 15 Ad. Biometrik Fotoğraf </p> <p>58.80 TL. Damga Pulu Mal Müdürlüğüne yatırılacak Staj Ücreti </p> <p>(SSK, BAĞ-KUR ve EMEKLİ SANDIĞI)’ dan kayıt tespiti ile ilgili yazı              </p> <span style="font-size: 10pt; font-family: 'Times New Roman', serif;">NOT: Sağlık Raporunda <strong><em><span style="text-decoration: underline; color: red;">avukatlık yapmasına tıbbi sakınca yoktur.</span></em></strong> İbaresi yazılması gerekir.</span>