Baromuzca Düzenlenen İSTİNAF-CMK-UZLAŞMA Semineri
Baromuz ile Türkiye Barolar Birliği tarafından ortaklaşa düzenlenen ve (18-19 Mart 2017 Cumartesi-Pazar) iki gün süren İSTİNAF-CMK-UZLAŞMA konulu seminer, TBB Eğitim Merkezi Yürütme Kurulu Üyesi Av. Tamer ŞAHİN, İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesinden Prof. Dr. Durmuş TEZCAN, Türk-Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Kemal YILDIZ, İstsanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden Prof. Dr. Zehreddin ASLAN ve İstanbul Barosu'ndan Av. Turgay DEMİRCİ'nin anlatımlarıyla ve Baromuza kayıtlı Avukat ve Stajyer Avukat meslektaşlarımızın katılımlarıyla düzenlenmiştir.