DUYURU

DUYURU

                                          

 

14.11.2016

 

 

 

                       4667 Sayılı Yasa ile değişik Avukatlık Yasasının 82. Maddesi gereğince Baromuz 18.12.2016 Pazar günü saat 10:30 itibariyle Şırnak Şehri Nuh Otel Toplantı Salonunda gündemdeki maddeleri görüşmek üzere 7. Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılacaktır.

 

                      İlk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanmadığı takdirde ikinci toplantının 25.12.2016 tarihinde aynı yer ve aynı saatte yapılmasına karar verilmiştir.

 

                      Toplantıya katılmanızı saygılarımla rica ederim.

 

 

 

ŞIRNAK BAROSU BAŞKANI

                                                                                                                 Av. Nuşirevan ELÇİ

                  

 

 

 

GÜNDEM

 

 

1.      Açılış ve saygı duruşu.

2.      Genel Kurul Başkanlık Divanı seçimi (Bir başkan, bir başkan vekili ve iki üyeden oluşacak)

3.      Baro Başkanı Konuşması.

4.      Yönetim Kurulunun 2014-2016 dönemi Faaliyet raporları.

5.      Raporlar üzerinde görüşme.

6.      Yönetim Kurulunun ibrası.

7.      4667 Sayılı Yasa ile değişik Avukatlık Yasasının 81/2. Maddesi uyarınca levhaya yazılacakların ve Baroya kayıtlı olanların yıllık keseneklerinin saptanması.

8.      Bütçenin görüşülmesi ve yeni bütçe tasarısının kabulü.

9.      Genel konuşmalar, dilek ve temenniler.

10. 4667 Sayılı Yasa ile değişik Avukatlık Yasasının ek 3. Maddesi gereğince Başkan ve üyelerden oluşan seçim sandık kurulunun atanması.

 

SEÇİMİ YAPILACAK ORGANLAR

 

Baro Başkanı                 

Baro Yönetim Kurulu   : Sekiz Asil, Sekiz Yedek

Disiplin Kurulu              : Üç Asil, Üç Yedek

Denetleme Kurulu         : Üç Asil, Üç Yedek

TBB Delegeliği               : İki Asil, İki Yedek

 

 

NOT: Haklı bir engele dayanmadan toplantıya katılmayan üyeler 1136 Sayılı Yasanın 86. Maddesi gereğince para cezası ile cezalandırılacaktır.