Barolar Av. Tahir ELÇİ Soruşturması İçin Ankara'da Buluştu
Aralarında Baromuzunda Bulunduğu Birçok Baro ve STK'ların Katılımı ile Ankara Adliyesi Önünde Tahir ELÇİ'nin Soruşturma Dosyasına Dikkat Çekmek İçin Basın Açıklaması Yapıldı. 
 
 
 

Basına ve Kamuoyuna

 

            Değerli Basın Mensupları,

                Bugün Türkiye’nin dört bir yanından, görevi başında katledilen Av. Tahir Elçi’nin yarım bırakılmış sözlerini tamamlamaya geldik.

Öncelikle, Bütün yaşamını, bu coğrafyada insan onuruna yaraşır bir ortamın sağlanması ve insan hakları mücadelesine adayan sevgili Tahir Elçi’yi saygıyla, sevgiyle, minnetle anıyoruz.

                Tahir Elçi “kendisi ile adalet arasında tercih durumunda bile adaleti tercih eden” avukatların şaşmaz ölçüsüsü ile hakikatin peşine düştü. Hayatın, hakikat ve adaletle kaim olduğunu bilerek mücadele etti. İnsanla, tabiatla ve tarihle bu değerler üzerinden ilişki kurdu ve bu değerler üzere yaşamını yitirdi.

                Ancak üzerinden 132 gün geçmiş olmasına rağmen, Tahir Elçi’nin katline ilişkin soruşturma dosyasında, uğruna yaşamını yitirdiği hakikat ve adalet adına hiçbir mesafe katedilmemiş, bir tek delil ve şüpheliye ulaşılmamış ve dosya sürüncemeye bırakılmıştır.

                Bugüne kadar Baroların ve meslektaşlarının faillerin ortaya çıkarılması konusunda gösterdiği olağanüstü çabalar, soruşturma makamlarının ilgisizlik ve kayıtsızlık duvarlarına çarpmış, toplumda oldukça azalan adalet inancı bu tutum karşısında hepten tükenmiştir.

 
 

                Öncesi ve sonrası ile ülkenin gündemini uzunca süre işgal eden ve sonuçları ile toplum üzerinde derin etkiler bırakacak bu olaya ilişkin, TBMM’de “Tahir Elçi’nin katline yönelik araştırma komisyonu” kurulması önerisi reddedilmiştir. Türkiye’de olağanüstü rejim dönemlerinin karakteri olan faili meçhul cinayetleri bitirme ile övünen siyasal iktidarın, bu komisyonun kurulmasına ret yönünde oy vermesi ile bu iddiasından ne kadar uzak olduğu ortaya çıkmıştır.

                TBMM toplum gündemi ile örtüşmeyen gündemi ve bu ve benzeri kararları ile temsil ettiği topluma maalesef yabancılaşmaktadır.

Bu nedenle, Diyarbakır’dan duyulmayan Tahir Elçi’nin sesini duyurmak için buraya, Ankara’ya geldik. Ne demişti Tahir Elçi “Sonuç itibari ile ben Türkiye’de Türk, Kürt ve tüm toplumsal kesimlerinin birlikte ve barışçıl bir şekilde yaşamalarının kaçınılmaz olduğu, Kürt ve Türk toplumunun bu yönde güçlü bir iradeye sahip olduğunun, bu birlikte yaşama zeminine zarar veren türlü eylem ve uygulamadan kaçınılması gerektiğini düşünüyorum.”

Bu bağlamda Tahir Elçi’nin ifade ettiği barışçıl ve demokratik siyaset ile Türkiye’nin sorunlarının çözüm yollarının bulunmasının koşullarından biri Tahir Elçi ve diğer politik cinayetlerin bütün yönleri ile aydınlatılmasıdır.

Yine içinde bulunduğumuz Avukatlar Haftası vesilesi ile Avukatlara mesleki faaliyetleri ve toplum hukukuna ilişkin çalışmaları sırasında yönelen saldırıları ve hukuksuz gözaltı ve hukuksuz tutuklamaları da kınadığımızı belirtmek isteriz.          

                Bizler Tahir Elçi’nin arkadaşları ve meslektaşları olarak bir kez daha siyasi iradenin ve soruşturma makamının başta ailesine, topluma ve bizlere hakikatı ortaya çıkarma ve adaleti sağlama borçlarının olduğunu hatırlatır, mesleğimize ve meslektaşlarımıza dönük bu saldırılara karşı sessiz kalmayacağımızı da kamuoyuna saygı ile duyururuz. 07.04.2016

 

 

ŞIRNAK BAROSU                                            AĞRI BAROSU                                                  BATMAN BAROSU    

Baro Başkanı                                                   Baro Başkanı                                                   Baro Başkanı     

Av. Nuşirevan ELÇİ                                        Av. Ali ARTUK                                                 Av. Ahmet SEVİM

 

BİNGÖL BAROSU                                            BİTLİS BAROSU                                              DERSİM BAROSU 

Baro Başkanı                                                   Baro Başkanı                                                   Baro Başkanı

Av. Abdullah ALAKUŞ                                   Av. Enis GÜL                                                     Av. Özgür ULAŞ

 

 

DİYARBAKIR BAROSU                                 HAKKARİ BAROSU                                   KARS- ARDAHAN BÖLGE

Baro Başkanı                                                   Baro Başkanı                                              Baro Başkanı

Av. Ahmet ÖZMEN                                          Av. Serdar IŞIK                                          Av.İbrahim BAŞTİMAR

 

MARDİN BAROSU                                           MUŞ BAROSU                                                   SİİRT BAROSU

Baro Başkanı                                                   Baro Başkanı                                                   Baro Başkanı   

Av. Çelebi ARAZ                                              Av. Feridun TAŞ                                              Av. Cemal ACAR

 

Adıymana BAROSU                                         URFA BAROSU                                            VAN BAROSU       

Baro Başkanı                                                    Baro Başkanı                                                 Baro Başkanı      

Av. Hasan DEMİR                                            Av. Hikmet DELEBE                                  Av. Murat TİMUR