Baromuz ve Vatandaşlar Adına Adli Tıp Kurumu Yönetmeliği İptali Başvurusu Yapıldı 

DANIŞTAY NÖBETÇİ DAİRESİ SAYIN BAŞKANLIĞI ‘NA

Sunulmak Üzere

ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE

                                                           ŞIRNAK


                                                               -ÇOK ACİL YÜRÜTMENİN DURDURULAMASI TALEPLİDİR.
DAVACILAR                      : Kerem SANIR, T.C. NO:27212592628, Nuh Mahallesi 311 Sokak No: 21/1 SİLOPİ/ŞIRNAK

   

VEKİLİ                                 :Av. Mesut  GEREZ, Atatürk Mahallesi, Lise Caddesi, Ayan Apartmanı Kat:2/4, Merkez/ŞIRNAK


DAVALI                               : Adalet  Bakanlığı - ANKARA   


DAVA KONUSU        : 7 Ocak 2016 günü Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren 29586 sayılı Adalet Bakanlığı Adlî Tıp Kurumu Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik hükümlerinin iptali ve  yürütmesinin ivedilikle durdurulması istemidir.   

 

AÇIKLAMALAR 
  


 

  

  
 SONUÇ VE İSTEM   :Yukarıda arz edilen yasal edilen yasal ve gerektirici nedenler ile sayın

Mahkemenin re’sen gözeteceği nedenlerle; ivedilikle yürütmenin durdurulmasına ve 29586

Adalet Bakanlığı Adlî Tıp Kurumu Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik hükümlerinin iptaline, yargılama masrafları ile vekâlet ücretinin davalı idarenin üzerine bırakılmasına karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. 08.01.2015

 

                                                                                                                                            Davacılar Vekili 

                                                                                                                                           Av.Mesut GEREZEki: Vekaletname örneği ve aile kayıt tablosu


@import url(http://web.e-baro.web.tr/CuteSoft_Client/CuteEditor/Load.ashx?type=style&file=SyntaxHighlighter.css);