Hakkari Üniversitesi'nin Baromuzu Ziyareti
11 Mayıs 2015 tarihinde, Hakkari Üniversitesi'nden Araştırma Görevlisi Yaşar KAPLAN, Araştırma Görevlisi İlyas SUVAĞCİ, Kürtçe Öğretmeni Reşit YILDIZ ve Okul öğrencilerinden oluşan Heyet Baromuzu Ziyaret etmişlerdir. Gelen Misafirleri Baro Saymanı Av. Lokman VESEK ile Baromuz Avukatları karşılamışlardır. Misafirlerle birlikte öğle yemeği yenmiş ve sonrasında Baromuza Hakkari Üniversitesinin hediyeleri takdim edilmiştir.