BASINA VE KAMUOYUNA

Özgecan ASLAN

 

 

 

         Daha 20 yaşındayken tecavüze uğradıktan sonra üzerine benzin dökülüp vahşice yakılan Özgecan, Türkiye’de kadına yönelik şiddetin korkunç boyutlarını bir kez daha gözler önüne sermiştir.

 

         Özgecan’a uygulanan şiddetin ve vahşice katledilişinin sorumlusu,

 

Kadına yönelik şiddeti azaltmaya ve kadınları her halleriyle kabul eden bir toplumsal yapıya zemin oluşturmaya yönelik politikalar üretmek yerine kadına yönelik şiddet davalarında erkekten yana tavır alan, tacizde tecavüzde kadının rızası olup olmadığını sorgulamayı adaletten sayan, kadınların erkeklerce katledilmesine ve kadına yönelik şiddete karşı  yükselen sese kulak tıkayan, en yetkili makamlardan eşitsizlik fıtrattandır diye bağıran, “kadın”lığa hiçbir alanda tahammülü olmayan AKP'nin kadın düşmanı erkek egemen politikalarıdır.

 

Bize tecavüzlere karşı “çocuklarınıza çığlık atmayı öğretin” diyen devlet bakanları var. Soruyoruz buradan sizlere Özgecan’ın çığlıklarını duydunuz mu? Özgecan’ın bir katili de sizler değil misiniz? Erkekleri cesaretlendiren, tecavüzü ve katliamları teşvik eden, adalet anlayışınız ve söylemleriniz değil mi? Kadına yönelik uyguladığınız politikalarınız öldürmüştür Özgecanları. Vicdanlarınız rahat mı ?

Özgecan'ı, katledilen kadınları, yıllarca süren davalarda tecavüzcüleri aklanarak hayatı karartılan, savaşlardan kaçarak sığındıkları yerlerde barbarca ikinci eş olarak satılan, fuhuşa zorlanan ve adları bilinmeyen mülteci kadınları, yargıdan koruma talep etmesine rağmen şikayeti dikkate alınmadığı için sokak ortasında erkeklerce katledilen kadınları hiçbir zaman unutmayacağız.

 

Kadınların her gün 3’er 5’şer katledilmesine, kadın cinayetlerine ve kadına yönelik şiddete göz yuman akla tahammülümüz yok! 

Buradan Hükümete sesleniyoruz;

Kadınların öldürülmesi bir doğal afet değildir. Bu  katliamlara sessiz kalma.

 

 

Kadınlar olarak hükümetten taleplerimiz;

1-6284 sayılı koruma konunu etkin uygulanmalı,

2- Kadınların korunmasındaki tüm bürokratik engeller kaldırılmalı,

3-Kadın katillerine indirimler uygulanmamalı, hafifletici sebepler aranmamalı ve caydırıcı cezalar verilmeli,

3-Şiddet gören kadınlara mali destek sağlanmalı, kadınların korunması için bütçeden yeterli pay ayrılmalı

4-İstanbul Sözleşmesinin şartları uygulanmalı.

 

"Özgecan şahsında katledilen, tacize, tecavüze uğrayan bütün kadınların hesabı sorulana, erkek-yargı-devlet hesap verene, failler en ağır cezaya mahkum edilene kadar her yerde mücadele edecek ve bu davanın takipçisi olacağız. 

 

 

Slogan yada Afiş

 

Erkek vuruyor devlet koruyor.

Özgecan’ın katillerinden hesap sorulsun

Kadın cinayetlerine son

 “Kadın katliamlarını lanetliyoruz”

 “Kadın şiddetine son”,

“Şiddete, tacize, tecavüze son”,

“Özgelerin haklarını biz savunacağız”