TBB Duyuru 2011/92
TBB tarafından hazırlanan yeni sosyal yardımlara olanak sağlayacak olan Sosyal Yardım Dayanışma Fonu ( SYDF ) Yönetmeliği 13 Aralık 2011 günlü 28141 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
 
Sosyal Yardım Dayanışma Fonu ( SYDF ) Yönetmeliği