Hizmette Devrim
Tarih: 19.06.2011 23:00:00| Okunma Sayısı: 1663

Birliğimiz ile Adalet Bakanlığı arasında bağıtlanan 02.05.2011 tarihli protokol gereğince, Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ile sürdürülen uyum ve test çalışmaları neticesinde, modernize edilen yeni Avukat Kimlik Kartı kullanılmak suretiyle 20 Haziran 2011 tarihinden itibaren UYAP üzerinden dava açılması, dava harç ve giderlerinin yatırılması olanağı sağlanmıştır.

Çok yakın bir tarihte derdest davaların bilirkişi ve tanık, ücretleri ile keşif yolluğu, ıslah harcı, pul ve benzeri giderlerin ve yine yeni açılacak icra takip harç ve giderlerinin UYAP üzerinden modernize edilmiş yeni avukatlık kimlik kartı ile yapılabilmesi mümkün hale gelecektir.    

Birliğimizin katkıları ile sağlanan bu hizmetler aracılığı ile avukat meslektaşlarımızın Adliye Sarayına gitmeden bürolarından bütün bu işlemleri yapmaları mümkün olacaktır.

Yapılacak her işlem için yapılacak EFT ve diğer masrafları karşılamak maksadıyla 1,00 TL hizmet bedeli sistem tarafından otomatik olarak tahsil edilecektir.

Değerli Meslektaşlarımızın bilgi ve takdirlerine saygı ile sunulur.

22.10.2018
AV. NUŞİREVAN ELÇİ
BARO BAŞKANI

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.