BASINA VE KAMUOYUNA
Tarih: 29.12.2016| Okunma Sayısı: 1098

BASINA VE KAMUOYUNA

 

 

 

            Bilindiği üzere Şırnak İl merkezinde 5442 İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince 14 Mart 2016 tarihinde geçerli olmak üzere sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş ve bu yasak 14 Kasım 2016 tarihine kadar devam etmiştir. Güvenlik ve asayişin sağlanması amacına matuf yasak kararları benzer şekilde Şırnak İlinin Cizre, Silopi ve İdil ilçelerinde de belli aralıklarla uygulanmıştır.

 

            Sokağa çıkma yasaklarının uzun süreli olması ve İl ve İlçe merkezlerinin boşalması nedeniyle binlerce insan evlerini terk etmek zorunda kalmış, bu durum beraberinde ciddi mağduriyetlerin meydana gelmesine yol açmıştır. Özellikle Şırnak il merkezinde 8 ay süren sokağa çıkma yasağı yetmiş bin insanın hayatında ciddi bir altüst oluşa sebebiyet vermiştir. Öngörülmesi mümkün olmayan bu olağanüstü durum nedeniyle insanların sosyal ve ekonomik hayatları ve gelecek planlamaları negatif yönde değişime uğramıştır. Şırnak il merkezinde meydana gelen tahribat nedeniyle şehrin %70’e yakını zarar görmüş ve zarar gören ev ve işyerlerinin büyük bir kısmı yıkılmıştır.

           

Şırnak il ve ilçelerinde yaşanan bu ani ve beklenmedik olumsuz değişim var olan sorunların artmasına ve çeşitlenmesine yol açmıştır. Mevcut sorunların aşılması ve bu konuda bir yol haritasının saptanması amacı ile Şırnak il ve ilçe Sivil Toplum Örgütleri 28.12.2016 tarihinde Şırnak Barosu Adli Yardım Bürosunda bir araya gelmiş ve çözüm önerileri hakkında verimli bir toplantı gerçekleştirmişlerdir. Yapılan toplantıda aciliyet arz eden ve ivedilikle çözüm getirilmesi gereken aşağıdaki hususlarda mutabık kalınmıştır.

 

1-      Şırnak il ve ilçelerinde meydana gelen tahribatın bir bilançosunun çıkarılması ve il ve ilçe merkezlerinin yeniden imar ve ihyası için kamu otoriteleri tarafından ortaya konulan projelerin halkın ihtiyacını karşılama düzeyinin araştırılması,

2-      Projelerin hazırlanma ve hayata geçirilmesi süreçlerine sivil toplum örgütü temsilcilerinin katılımın sağlanması ve bu konuda kamu otoritelerinden tatmin edici bir açıklama ve bilgilendirme yapılmasının sağlanması,

3-      Özellikle Şırnak il merkezinde yıkılan bina ve binalarda bulunan konut sayısının saptanması, tahrip olan işyeri sayısının belirlenmesi ve bu konuda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan tespitlerin sağlıklı yapılıp yapılmadığının denetlenmesi,

4-      Yıkılan bina, konut ve işyeri sahiplerine ait zararların tespiti ve tazmini hususunda idarece izlenecek yol ve yöntemin mutazarırların gerçek zararını karşılayacak nitelikte olup olmadığının araştırılması, özellikle zararı belgelendirme hususunda çıkacak bürokratik engellerin aşılması nedeniyle ilgili kamu otoriteleri ile diyalog geliştirilmesi ve çözüm önerilerinde bulunulması, 

5-      Kentsel Dönüşüm Yasası kapsamında bina ve işyeri sahiplerine imzalatılan muvafakatnamelerle ilgili kafa karışıklığı ve zihinsel bulanıklığın giderilmesi için ilgili Bakanlık ve Müdürlüklerle iletişime geçilmesi ve bu konuda kamuoyunu ikna edecek tatminkar bir açıklama yapılmasının sağlanması,

6-       Şırnak il merkezine dönüş yapan insanların acil ihtiyaçlarının karşılanması ve temel altyapı hizmetlerinin ivedilikle karşılanması için ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile diyalog geliştirme olanaklarının arttırılması,

7-      Hali hazırda barınma imkanı bulamadığı için Şırnak il ve ilçelerine dönüş yapamamış olan aile ve nüfus sayısının saptanması ve bu insanların barınma,gıda,eğitim,sağlık, ulaşım gibi temel ihtiyaçlarının karşılanması konusunda ilgili kamu otoriteleri ile diyalog geliştirilmesi ve kamu otoritelerinin harekete geçmesi için gerekli tedbirlerin alınmasının sağlanması,

8-      Şırnak il ve ilçelerinde meydana gelen tahribatın boyutlarının araştırılması ve bu konuda istatistikî verilere dayalı rapor tanzim edilmesi ile çözüm önerilerinin bu raporla birlikte ilgili bakanlık ve kurumlara iletilmesi imkânının sağlanması,

9-      Kent giriş ve çıkışlarında güvenliğin tesisi amacı ile konulmuş olan Kontrol Noktalarındaki bekleme sürelerinin sosyal ve ekonomik hayatı aksatmayacak şekilde makul bir düzeye çekilmesi hususunda ilgili kamu otoriteleri ile görüşülmesi ve özellikle kent esnafının bu hususta yaşadığı sorunların aşılması için gerekli girişimlerde bulunulması

10- Şırnak İl ve İlçelerinde meydana gelen olağanüstü durum nedeniyle Hükümet nezdinde görüşmeler gerçekleştirilmesi ve Hükümetten Acil Eylem Planını hayata geçirmesi için gerekli tedbirleri alması hususunda yerel kamu otoriterleri ile irtibata geçmesinin sağlanması,

11- Şırnak İl ve İlçelerinde faaliyet gösteren Sivil Toplum Örgütleri ve kanaat önderleri ile irtibata geçilerek Özel gündemli ve geniş katılımlı ikinci bir toplantının gerçekleştirilmesi ve koordineli bir biçimde Sivil Toplum Örgütleriyle sorunların tespiti ve çözümü için görüş alış verişinde bulunulmasının sağlanması,

12- Yukarıda temel başlıklar halinde sıraladığımız ancak çeşitlendirilmesi mümkün diğer sorunların aşılması ve mevcut sorunlara ilgili çözüm önerilerin ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile müzakere edilmesi amacı ile Şırnak İl ve İlçelerindeki Sivil Toplum Örgütlerinin içerisinden bir Temsil Heyetinin oluşturulmasına karar verilmiştir.29.12.2016

 

ŞIRNAK BAROSU BAŞKANI - AV. NUŞİREVAN ELÇİ

 

CHP ŞIRNAK İL BAŞKANI – MEHMET UĞUR

 

S.S. 5 NOLU TAŞIYICILAR KOOPERATİFİ-HALİL ACAR

 

TİCARET SANAYİ ODASI- BEŞİR YAĞMUR

 

ŞIRNAK MÜTEAHHİTLER VE İŞADAMLARI DERNEĞİ- YÜKSEL ZEYREK

 

K.S.S.- SÜLEYMAN SEVEN

 

ESNAF VE SANATKÂRLAR ODASI- CEMAL YATMAN

 

ESNAF SANATKÂRLAR KREDİ KEFALET KOOP.- REŞİT OSAL

 

ŞIRNAK KÖMÜR ÜRETİM PAZARLAMA KOOP.- FEYSEL ACAR

 

ŞOFÖRLER ODASI – MUHYETTİN CANER

 

TOPLUM-DER – İHSAN GÖREN

 

MALİ MÜSAVİRLER ODASI TEMSİLCİLİĞİ – MESUT BALTA

 
 
 
 
 
 
 

17.10.2018
AV. NUŞİREVAN ELÇİ
BARO BAŞKANI

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.