SUÇ DUYURUSU
Tarih: 18.05.2015| Okunma Sayısı: 1066

                                         

                                           CİZRE  CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA,

                                                                                 

 

 

MÜŞTEKİ                  : Şırnak Barosu Adına Baro Başkanı Av. Nuşirevan ELÇİ

 

SANIKLAR                 : Video görüntülerinden kimlikleri tespit edilecek polis memurları

 

SUÇ VE TARİHİ        : Halkı Kin ve Düşmanlığa sevk, Kasten Öldürme ve Yaralamaya teşebbüs, Görevi Kötüye Kullanma,  Hakaret, Nası ızrar, 2014 Yılının Ekim-Kasım ayları ve 2015 Yılının Ocak ayı

 

AÇIKLAMALAR        :

                                          15.05-17.05.2015 günü çeşitli TV kanalları ve sosyal medyada yayınlanan görüntülerde Cizre İlçesinde görevli dört polis memurunun zırhlı araç içerisinden seri şekilde biber gazı attıkları ve bu gazları atarken de gülüp alaya alarak “yan Cizre yan, yan ki devlet baki kalsın” “Cizre yanıyor, yansın biz ne yapalım” ve benzeri şekillerde konuşmalar yaptıkları tespit edilmiştir. Aynı dönemde Cizre’de meydana gelen pek çok olayda yaşı küçük çocukların zırhlı araçlardan atılan biber gazı kapsülleri ve mermiler ile yaralandıkları ve hatta öldükleri tüm kamuoyunun malumudur. Yapılan konuşmalar ve yayınlanan görüntülerden;

 

1. Zırhlı aracın çevresinde herhangi bir eylem vs. olayın olmadığı, sokakların boş olduğu, seri şekilde atılan biber gazlarının kalabalığı dağıtmak vs. amaca hizmet etmediği, çevreye ve insanlara zarar verme kastı taşıdığı,

2. Görevli memurların şehirde yaşayan insanlardan nefret ettikleri ve konuşmalarına bu nefret söyleminin açık bir şekilde yansıdığı,

3. Seri şekilde atış yapan memurların çevredeki insanlara zarar verip vermeyeceklerini düşünmeksizin atış yapmaya devam ettikleri, bu durumda şehirde meydana gelen yaralanma ve ölüm olaylarının faili olma ihtimali taşıdıkları,

4. Atılan biber gazının yoğunluğu nazara alındığında halk sağlığına açıkça aykırı hareket edildiği,

5. Yapılan eylemin halkı kışkırtarak sokağa dökmeyi amaçladığı

6. Atılan mermi ve gazlardan aracın çevresindeki araç ve evlerin zarar gördüğü, bu zararı vermekten kaynaklı polis memurlarının çok keyifli olduğu,                       anlaşılmaktadır.   

 

Takdir edersiniz ki, polislerin görevi halka zarar vermek değil, halkın canını ve malını saldırılardan korumaktır. Ancak görüntülerin çekildiği tarihte Cizre’de yaşanan olayların faillerinin tespit edilememiş olması da nazara alınırsa görüntülerde yer alan görevlilerin pek çok olayın faili oldukları ve yaptıkları bu eylemleri kameraya çekerek ve sosyal medyada yayınlayarak keyif aldıkları, yargılanmaktan korkmadıkları ve eylemlerinden pişmanlık duymadıkları da açıkça anlaşılmaktadır. Görüntüleri izleyen herkes kendilerine yapılan bu saldırı karşısında büyük bir üzüntü yaşamıştır.

Oysa Kolluğun güç kullanmasına ilişkin uluslararası insan hakları standartlarını normatif olarak belirleyen belgelerden biri, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu tarafından kabul edilen 1979 tarihli “Kolluk Güçleri Görevlilerinin Davranışlarına İlişkin Kurallar”dır. İlgili metinin 3. maddesinde “ Kolluk gücü görevlileri, sadece durumun kesin olarak gerektirdiği zaman ve görevlerinin ifasının gerekli kıldığı ölçüde kuvvet kullanabilirler.” İfadesi yer almaktadır.

Görüldüğü üzere bu belge, kolluğun güç kullanmasına ilişkin olarak iki ölçüt getirmektedir. İlk ölçüt güç kullanmanın istisna olmasıdır. İkinci olarak ise kullanılan güç, öngörülen amaçla orantılı olmalıdır. Kolluk önündeki somut durumu çözmeye yeten şiddetin eşiğini aşamaz. Bunun aşılması durumunda “orantısız güç” kullanılmış olacaktır. Fakat mezkur olayda hukuki standartlar hiçe sayılarak kanunsuz güç kullanılmıştır. PVSK’ ya aykırı güç kullanımından dolayı daha 2 gün önce 8 yaşındaki Muhammet AYDIN gözünden yaralanarak görme yetisini kısmi olarak kaybetmiştir.

Yine bu konuda 18/12/2014 tarihinde Cizre Cumhuriyet Başsavcılığına yaptığımız suç duyurusuna 18/02/2015 tarihinde Cizre Kaymakamlığı tarafından, ilgili memurlar hakkında soruşturma yapılmasına dahi izin verilmemiştir.

Yukarıda saydığımız unsurlar da nazara alındığında, sanıkların davranışlarının TCK’nun pek çok maddesini birden çok kereler ihlal ettikleri ortadadır.

 

SONUÇ VE İSTEM: Yukarıda kısaca izah edilen sebepler ve sonradan ortaya çıkacak sair sebeplerden dolayı hukuka aykırı olarak  rastgele biber gazı kullanan memurlar hakkında suç duyurusunda bulunuyor ve rastgele ve orantısız bir şekilde Gaz bombası sıkanlar ve emri veren amirler hakkında yasal işlem yapılması için soruşturma başlatılarak şüpheliler hakkında kamu davası açılmasını saygılarımızla talep ederiz.18.05.2015

 

                                                                                                                       

Şikayetçi

Şırnak Barosu Adına
Baro Başkanı
Av. Nuşirevan ELÇİ

24.10.2018
AV. NUŞİREVAN ELÇİ
BARO BAŞKANI

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.