Bölge Baroları İç Güvenlik Paketine Karşı Yürüdü
Tarih: 10.02.2015 23:00:00| Okunma Sayısı: 1047

Kamuoyunda “İç Güvenlik Paketi” olarak bilinen ve TBMM İçişleri Komisyonu tarafından kabul edilerek TBMM Genel Kurulu’na görüşülmek üzere gönderilen yasa tasarısının geri çekilmesi amacıyla21 Barodan Başkan veya Baro temsilcilerinin yer aldığı Avukatlar 11.02.2015 tarihinde Diyarbakır’da bir yürüyüş gerçekleştirdi. Diyarbakır Adliyesi önünde toplanan avukatlar saat: 13:00’da Diyarbakır Valiliğine doğru yürüyüşe geçti.

 

Valilik Binası karşısındaki Anıt Parkta son bulan yürüyüşte Diyarbakır Barosu Başkanı Av. Tahir Elçi’nin konuşmasının ardından Bölge Baroları dönem sözcüsü ve Batman Barosu Başkanı Av. Ahmet SEVİM ortak basın metnini okudu.

 

 

 

 

Basına ve Kamuoyuna

                                                                                                                 11.02.2015

 

Meclis gündemine gelmesi iki haftadır ertelenen, kamuoyunda “İç Güvenlik Paketi” olarak isimlendirilen ve çeşitli kanunlarda değişiklik yapılmasını öngören düzenleme, yasalaşması durumunda yaratacağı ağır toplumsal tahribatlar nedeniyle ülke gündeminde önemli bir yer tutmakta ve toplumun büyük kesiminde tepkiye neden olmaktadır.

 

Yaşam hakkından başlayarak, siyasi faaliyetlerin yürütülmesinden, demokratik bir toplum için vazgeçilmez olan toplantı ve gösteri yürüyüşleri hakkının kullanımı ve hatta her türlü kutlama ve protesto hakkı gibi günlük yaşamın tamamını etkileyecek bu düzenlemenin yasalaşması ile en temel demokratik haklar ağır cezalarla tehdit altında alınacaktır. Yaşanılan bunca acı tecrübeye rağmen “kamu düzeni”ni neredeyse yargısal yetkilerle donatılmış kolluk ve idare eliyle, daha ağır cezalar ihdas ederek sağlamaya çalışmak, toplum gerçekliğine yabancılaşmış bir anlayışa işaret eder.

 

Düzenlemenin Yasalaşma ile Yaşam Hakkı Dâhil Temel Hak ve Hürriyetler Tehdit Altına Alınıyor

 

Söz konusu Tasarı ile hâkim ve savcı kararı aranmaksızın polisin arama yetkisi genişletilmekte, savcı talimatı olmadan kolluğa gözaltına alma ve yakalama yetkisi tanınmakta, yine polise yargı denetimi olmadan telefon dinleme yetkisi verilmekte, toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkının meşru olup olmadığının nitelemesi ve dolayısıyla müdahale yetkisi polisin takdirine bırakılmaktadır.

 

Toplantı ve gösteri yürüyüşleri hakkının kullanımı sırasında insan sağlığı üzerinde olumsuz ve kalıcı etkisi tartışmasız olan  boyalı su kullanımının önü açılmakta, gaz ve boyalı su kullanımından korunmak için yüzün kısmen dahi olsa kapatılması halinde bile, bireylerin ağır bir şekilde cezalandırılmasının yolu açılmaktadır. Düzenleme ile bireysel ve topluluk haklarının kullanımı ciddi ceza tehdidi altına alınmakta, ceza miktarı arttırılarak ve cezaların ertelenmesi imkânı da ortadan kaldırılmaktadır.

 

Düzenlemenin yasalaşması ile Valilerin idari tasarrufu ile verdiği kararlar adeta yargısal bir nitelik taşıyacak ve bu kararlara uymayanlar hakkında ceza verilebilecek,  toplumsal olaylarda araçlarını Valilik emrine vermeyen belediyelerin araçlarına polis marifetiyle el konulacaktır.

 

Tüm bunların yanı sıra polise tanınan oldukça geniş ve hiçbir objektif kriterle sınırlanmayan silah kullanma yetkisiyle kişilerin yaşam hakkı tehdit altına alınmaktadır.

 

Kolluğun Suçlarına Yasal Güvence Geliyor.

 

Toplumsal olaylarda kolluk güçlerinin yetki aşımı ile yaşam hakkının ihlaline kadar varan suçları sorunlu idari ve yargısal pratiklerle cezasız kalmakta iken, bu düzenlemenin yasalaşması ile adeta yasal bir güvenceye kavuşturulmuş olacaktır.

 

            Toplum Cezasızlıkla Mücadele Yasası Bekliyor.

 

Kolluk güçlerinin yetki aşımı, orantısız güç ve hatta kasti eylemleri ile yaşanan can kayıplarına rağmen, yoğun kamuoyu baskısı ile açılan davaların cezasızlıkla sonuçlanması karşısında toplumun beklentisi PVSK’da güç kullanımının sınırlanması ve kolluk eliyle işlenen suçlarda etkili soruşturma ve cezalandırma iken, tam tersi bir düzenleme ile demokratik bir toplumun gerektirdiği hakların kullanımını engelleyecek ve hatta yaşam hakkını pervasızca ihlal edecek uygulamaların önünün açılmasını kabul etmek mümkün değildir.

 

         Yargının ve kolluğun günlük siyasi hesaplarla toplum beklentileri ve demokratik değerler yerine, siyasal iktidarın ihtiyaç ve amaçlarına hizmet edecek şekilde dizayn edilmesinin bedellerini bütün bir toplum ağır bir şekilde ödeyecektir.

 

           Kamu Düzeni Bağımsız ve Tarafsız Yargı ve İnsan Haklarına Saygılı İdari Uygulamalarla Sağlanabilir

 

Kamu düzeninin polisiye tedbirlerle sağlanamayacağı konusunda yaşadığımız bunca acı tecrübeye rağmen, güvenlikçi yaklaşımlarla temel hak ve hürriyetleri sınırlamak, aksine toplum devlet ilişkilerinde derin bir güvensizliğe sebebiyet verecektir.

 

Kamu düzeni tarafsız ve bağımsız bir yargı ile suç ve suçlu ile mücadelede demokratik ölçüler içinde temel insan haklarına saygılı bir idari pratik ile sağlanabilir.

 

 Biz aşağıda imzası bulunan Doğu, Güneydoğu Bölge ve Ankara Baroları olarak, iktidar partisine gerek Mecliste bulunan tüm partilerin gerekse de sivil toplum örgütlerinin itirazlarına ve muhalefetine kulak vermesini ve bu düzenlemeyi meclisten bir an önce geri çekmesi çağrısını yapıyoruz.

           

 

ŞIRNAK BAROSU            AĞRI BAROSU           ANKARA BAROSU

 

 

BATMAN BAROSU                BİNGÖL BAROSU               BİTLİS BAROSU     

 

 

DİYARBAKIR BAROSU         ERZİNCAN BAROSU         ERZURUM BAROSU

 

 

GAZİANTEP BAROSU          HAKKARİ BAROSU          IĞDIR  BAROSU         

 

 

KARS-ARDAHAN BÖLGE BAROSU                 KİLİS BAROSU

 

 

 MARDİN BAROSU          MUŞ BAROSU          SİİRT BAROSU     

 

 

ADIYAMAN BAROSU         ŞANLIURFA BAROSU     

 

 

TUNCELİ BAROSU         VAN BAROSU

 

 

  
 
 
 
 
 
 

21.10.2018
AV. NUŞİREVAN ELÇİ
BARO BAŞKANI

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.