BASINA VE KAMUOYUNA
Tarih: 22.12.2014 23:00:00| Okunma Sayısı: 955

BASINA VE KAMUOYUNA

                                18.12.2014 tarihinde Gaziantep Barosu avukatlarından İsmail Akkaya, bürosunda uğradığı alçakça saldırı sonucu hayatını kaybetti. 30 yıllık mesleki tecrübeye sahip olan meslektaşımız 63 yaşında ve 4 çocuk babası idi.

                               Ceza adalet sistemine hâkim olan “silahların eşitliği” ilkesine göre yargının üç temel ögesi olan iddia, savunma ve yargı eşit haklara sahiptir. Ancak hal böyle iken yargının en sivil öğesi olan savunma;  zaman içinde, iddia ve yargılamaya göre zayıflatılmış ve geride bırakılmıştır. Bunun doğal sonucu olarak savunma mesleği, fiili ve hukuki saldırılara açık hale gelmiştir. Nitekim avukatların sahip oldukları hak ve olanaklar siyasal iktidarlar tarafından sistemli bir biçimde ellerinden alınmıştır. Savunma mesleğinin uğradığı bu hak kayıpları günümüzde de halen devam etmektedir.

                               Başka meslek örgütlerine dönük saldırılar, başta yöneticiler olmak üzere, toplumun değişik kesimlerinden şiddetli tepkiler alırken; avukatlara dönük saldırılar, bu son örnekte de görüldüğü gibi, çok cılız tepkilerle geçiştirilmeye çalışılmıştır. Yani avukatlara yönelik saldırılar maalesef artık sıradan bir hal almış ve kanıksanmıştır.

                               Tamamen cehaletten kaynaklanan avukatlara yönelik saldırılar ne yazık ki son dönemlerde ciddi bir artış göstermiştir. Oysa avukat bir davanın ya da çekişmenin tarafı değildir. O, sadece insanlara hukuki yardım sağlayarak mesleğini icra eden kişidir. Hukuk ve adalet herkese lazımdır. Avukatı, davanın ya da çekişmenin tarafı olarak gören anlayış sorunludur, marazidir. Unutulmamalıdır ki avukat, kendi işini ya da davasını değil, müvekkilinin işini ya da davasını takip eder. Bundan ötürü avukat, mesleğini icra ederken hasım olarak görülmemelidir.  

                               Tarih boyunca avukatlar savunmayı güçlendirmek yani aslında müvekkillerinin haklarını korumak ve güvence altına almak için uzun ve meşakkatli mücadeleler vermişlerdir. Bu uğurda pek çok bedel ödemişlerdir. Kimi zaman sözlü, kimi zaman fiili saldırılara uğramış ve hatta hayatlarından olmuşlardır. İdareciler ya da toplumun değişik kesimleri, avukatlara yapılan saldırılara sessiz ve duyarsız kalsa da, 79 baro ve 85 bin avukat her zaman gerekli tepkiyi en üst düzeyde vermeye hazırdır. Unutulmamalıdır ki hiçbir meslektaşımız yürüttüğü kutsal ve onurlu mücadelede yalnız değildir.

                               Bu vesile ile meslektaşımızın hayatına mal olan bu hain saldırıyı şiddetle ve nefretle kınıyor; meslektaşımıza Allah’tan rahmet, ailesine ve yargı camiasına başsağlığı ve sabır diliyoruz.

                               Açıklamamızı Fransız Hukukçu Molierac’ın şu ünlü sözü ile sonlandırmak istiyoruz: “Avukatlar köle kullanmadılar ancak efendileri de olmadı.” 

                               Basına ve kamuoyuna saygı ile duyurulur.                   

 
ŞIRNAK BAROSU
ŞANLIURFA BAROSU (Doğu ve Güneydoğu Bölge Baroları Dönem Sözcüsü) 
AĞRI BAROSU 
BATMAN BAROSU 
BİNGÖL BAROSU 
BİTLİS BAROSU 
DİYARBAKIR BAROSU 
HAKKÂRİ BAROSU 
IĞDIR BAROSU 
KARS BAROSU 
MARDİN BAROSU 
MUŞ BAROSU 
SİİRT BAROSU  
TUNCELİ BAROSU 
VAN BAROSU
 

22.10.2018
AV. NUŞİREVAN ELÇİ
BARO BAŞKANI

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.