BASINA VE KAMUOYUNA
Tarih: 6.03.2014 22:00:00| Okunma Sayısı: 1294

 
 

8 MART DÜNYA EMEKÇİ KADINLAR GÜNÜ

BASIN BİLDİRİSİ

         

          Kadınların erkeklerle eşit haklara sahip olmak yolunda verdiği savaşın temsili başlangıcı 8 Mart 1857 yılında Amerika'nın New York kentinde tekstil sektöründe çalışan yüzlerce kadının düşük ücretlerini, uzun çalışma saatlerini ve insanlık dışı çalışma koşullarını protesto etmek için grevler yapması olarak kabul edilmektedir. Aradan geçen 157 yılda kadınlar eşitlik mücadelelerini arttırarak sürdürmüşlerdir. Her ülkede farklı farklı sebeplerle kadınlara karşı ayrımcılık uygulanmaktadır. Kadınlara karşı şiddet dünyada en yaygın, ancak en az cezalandırılan suçtur.

 

       Türkiye Kadına karşı Her Türlü ayrımcılığın önlenmesi uluslararası sözleşmesine (CEDAW) imza atarak pozitif ayrımcılığı kabul etmiştir. Ancak mevcutta yapılan değişikliklere rağmen kadına karşı şiddet her geçen gün artmaya devam etmektedir. İnsan hakları evrensel bildirgesi ve uluslararası sözleşmelerle güvence altına alınmış bulunan kadının insan haklarını tanımak ve geliştirmek ve kadına yönelik şiddeti önlemek siyasi iktidarın sorumluluğundadır.  

 

       Kadınlar, dünya nüfusunun % 50 sini, yeryüzündeki toplam işgücünün üçte ikisini oluşturuyor. Ancak kadınlar dünya gelirinin % l0 unu almakta ve dünyanın tüm mal varlığının % 1 ine sahip bulunmaktadır. Yaşamın bütün alanlarında kadınlar nüfusları oranında temsil edilmiyor. Kadına yönelik eşitliğe aykırı uygulamaların temelinde toplumsal cinsiyet eşitsizliği ve ayrımcılığı yatmaktadır. Devlet politikalarının belirlenip uygulanmasında kadının “birey” olduğu gerçeği göz ardı edilmemelidir.

 

       Artık kadınlarımız, iradeleri dışında meydana gelen savaşlar için gözyaşı dökmesin, evlatlarını, kocalarını, kardeşlerini bu savaşlara kurban vermesin, ana dillerini özgürce konuşabilsin, başlarındaki örtüyle kimse uğraşmasın, küçük yaşta zorla evlendirilmesin, tacize uğramasın… Kadınlarımızın sessiz çığlığına ses olalım… 

 

       Cinsiyetiniz her ne olursa olsun, yüreğiniz bir kadın kalbi duyarlılığıyla atsın temennisi ile, 8 Mart Dünya Emekçi kadınlar gününüz kutlu olsun.

                                                                                 

                                                                    Şırnak Barosu Kadın ve Çocuk Hakları Merkezi

22.10.2018
AV. NUŞİREVAN ELÇİ
BARO BAŞKANI

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.