BASINA VE KAMUOYUNA
Tarih: 27.01.2013 22:00:00| Okunma Sayısı: 1537Basına ve Kamuoyuna

               Din ve vicdan özgürlüğünün bir tezahürü olan başörtüsü, yıllardır siyasal bir simge olarak nitelendirilip “kamusal hayatta” kişi özgürlüğünün, çalışma hürriyetinin ve kamu hizmetleri alma hakkının kullanımına engel görülmüş ve bu nitelemeyle bir soruna dönüştürülmüştür.  

            Bu hakkın kullanımına ilişkin kısıtlamalar kimi zaman yasal ve idari düzenlemelere dayandırılmış, kimi zaman da fiilen uygulanmıştır. Türkiye Barolar Birliği Meslek Kurallarında da bu kısıtlayıcı anlayışın ürünü olan ve avukatların başları açık bir şekilde görev yapamayacaklarına
ilişkin düzenlemenin yürütmesi Danıştay 8. Dairesi tarafından bir meslektaşımızın yapmış olduğu başvuru üzerine durdurulmuştur. Danıştay’ın
ilgili dairesinin bireyin temel hak ve hürriyetlerine açıkça aykırı olan bu düzenlemenin yürütmesini durdurmuş olmasını olumlu buluyoruz, destekliyoruz.

 

            Gerek Danıştay’ın konuya ilişkin
kararının gerekçesinde gerekse bu karar etrafında yapılan avukatlık mesleğinin kamu hizmeti ya da serbest meslek olması tartışmasının, hiçbir temel hakkın kullanımının önünde bir engel teşkil etmeyeceğini, bireylerin inanç ve inanmama hürriyeti ile çalışma hürriyeti arasında seçim yapmaya zorlanamayacağını düşünmekteyiz.

 

            Kamu hizmeti alma ya da vermek için inançlardan, düşüncelerden, değerlerden arındırılmış, renksiz, kokusuz, tatsız bir alan yaratma çabası yersiz ve imkânsızdır. Kamusal alan olabildiğince siyasaldır. Bu alanda sınırlanan her bireysel hakkın boşluğunu daha güçlü olan birey ve anlayışlar doldurur ki, aksine bu durum eşitsizliğin kaynağıdır. 

            Verilecek kamu hizmetini ve hizmetin verilme biçimini niteleyen objektifliği ve tarafsızlığı, kişi hürriyetini sınırlayacak şekilde yorumlamanın günümüz dünyasında bir karşılığı kalmamıştır. Bu nedenle başörtüsü dâhil, dil, ırk ve cinsiyete dayalı bireyin insan olmaktan kaynaklanan hiçbir inanç, değer ve hakkının “kamusal alan” gerekçesi ile sınırlanamayacağını bir kez daha yineliyor, meslektaşlarımızın yargılama faaliyetlerinin her alanında başörtüsü ile çalışabilmesinin önünü açan bu kararı destekliyoruz.

            Ayrıca CHP Milletvekili Birgül AYMAN GÜLER'in ırkçı yaklaşımları, anayasal vatandaşlık tanımını kabullenmez tavrı ve barış sürecini baltalama çabaları sebebiyle şahsını ve aynı partide bu yaklaşımı onaylayan, ses çıkarmayan herkesi kınıyor, istifa ederek onurlu duruş sergileyen Adıyaman Milletvekili Salih FIRAT' ı tebrik ediyoruz. 28.01.2013           

            Saygılarımızla,  

ŞIRNAK BAROSU BAŞKANLIĞI

BİTLİS BAROSU BAŞKANLIĞI

MUŞ BAROSU BAŞKANLIĞI

VAN BAROSU BAŞKANLIĞI

AĞRI BAROSU BAŞKANLIĞI

HAKKARİ BAROSU BAŞKANLIĞI

SİİRT BAROSU BAŞKANLIĞI

BİNGÖL BAROSU BAŞKANLIĞI

MARDİN BAROSU BAŞKANLIĞI

ADIYAMAN BAROSU BAŞKANLIĞI

DİYARBAKIR BAROSU BAŞKANLIĞI

ERZURUM BAROSU BAŞKANLIĞI

KARS BAROSU BAŞKANLIĞI

IĞDIR BAROSU BAŞKANLIĞI

BATMAN BAROSU BAŞKANLIĞI

TUNCELİ BAROSU BAŞKANLIĞI

MALATYA BAROSU BAŞKANLIĞI

ELAZIĞ BAROSU BAŞKANLIĞI
24.10.2018
AV. NUŞİREVAN ELÇİ
BARO BAŞKANI

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.