Baro Başkanları Toplantısı
Tarih: 27.01.2013 22:00:00| Okunma Sayısı: 1758

 

TÜRKİYE  BAROLAR BİRLİĞİ’NİN EV SAHİPLİĞİNDE
ADALET  BAKANI VE HSYK TEMSİLCİLERİNİN DE KATILIMIYLA GERÇEKLEŞTİRİLEN BARO BAŞKANLARI  TOPLANTISINDA
YARGININ  VE ONUN ÜÇ KURUCU UNSURUNDAN BİRİ OLAN
SAVUNMA  MESLEĞİNİN SORUNLARI ELE ALINDI

Adalet Bakanı Sadullah  Ergin, Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu, Baro Başkanları, HSYK  temsilcileri ve Bakanlık bürokratları, Türkiye Barolar Birliği’nin daveti ve ev  sahipliğinde Av. Özdemir Özok Kongre ve Kültür Merkezi’nde buluştu.

  Türkiye Barolar Birliği  Başkanı Av. V. Ahsen Coşar’ın “hoşgeldiniz” konuşmasıyla açılan kahvaltılı  toplantıda söz alan Baro Başkanları yargının ve avukatlık mesleğinin karşı  karşıya bulunduğu sorunları dile getirdiler. 

Baro Başkanları;

 • Yeterince  tartışılmadan çıkarılan yasaların ortaya çıkardığı sorunlar,
 • Örgüt  üyeliği propagandası yapıldığı gerekçesiyle maddi delile dayanmayan gözaltı ve  tutuklamalar ile uzun tutukluluk süreleri,
 • Avukatlık  Kanunu’nda mesleğe girişte sınav sistemini yeniden getirecek yasal değişikliğin  hızla yapılmasının gerekliliği,
 • Avukatlık  mesleğinin kalitesinin yükseltilmesinde, yeterli niteliğe sahip bulunmayan  hukuk fakültelerinin peş peşe açılmasının yarattığı olumsuz etkiler,
 • Hakim  – savcı birlikteliğinin neden olduğu olumsuzluklar, 
 • Yargının  üç asli ve kurucu unsurundan biri olan savunmanın, uluslararası ve ulusal  mevzuata aykırı olarak, savunma hakkını kısıtlayacak ve adil yargılanma hakkını  ihlal edecek şekilde yargılama sürecinin dışına itilmeye çalışılması,
 • Avukatlık  mesleğinin saygınlığını, onurunu ve bağımsızlığını zedeyen uygulamalar,
 • Savunma  görevini yürüten avukatlara yönelik soruşturmalarda gözaltı, arama, el koyma,  tutuklama vb. işlemlerindeki hukuka aykırılıklar,
 • Hukuksuz  uygulamalar karşısında yasadan kaynaklanan görevini yapan Baro Başkanları ve  barolara yönelik soruşturmalar,
 • Yargıç  ve savcıların keyfi uygulamaları ile avukatlara bakış açılarındaki sorunlar,
 • Kolluk  güçlerinin avukatlara yönelik tutumları,
 • Adliyelerde  ve icra dairelerinde yaşanan ödeme sorunları,
 • Zorunlu  müdafiilik kurumunun işleyişine ilişkin sıkıntılar,
 • Adliyelerdeki  fiziki ve teknik altyapı yetersizlikleri

başta olmak üzere temel sorunları dile getirdiler.

  Baro Başkanlarının dile  getirdiği sorunları dinleyen ve zaman zaman açıklamalar yapan Adalet Bakanı  Sadullah Ergin, Baro Başkanlarının icra dairelerinde başlayan yeni uygulamalara  yönelik eleştirilerini kabul ettiğini ve bu konuda yaşanan sıkıntıları telafi  etme çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, asıl konunun avukatlık  mesleğinin saygınlığına ve geleceğine ilişkin olarak karşı karşıya bulunduğu  sorunlar olduğunun altını çizdi.

  Baro Başkanları ile  farklı düşünmediğini belirten Bakan Ergin, sorunun yasalardan kaynaklandığı  gibi psikolojik nedenleri de olduğunu söyledi. Ergin, Adalet Bakanlığı’nın  hakim ve savcı bakanlığı şeklinde yapılanmasından, Bakanlıkta yönetici  pozisyonunda olanların tümüyle hakimlik ve savcılık mesleğinden gelmesinden  kaynaklanan sorunu Teşkilat Kanunu’nu değiştirerek çözeceklerini söyledi.
  Bakan Ergin; sadece  avukatların değil hakim ve savcıların eğitimlerinin de daha kaliteli hale  getirilmesine ihtiyaç bulunduğunu, bunun temeli olan hukuk fakültelerindeki  eğitim sistemi üzerine bir çalışma başlattıklarını; ayrıca hakim, savcı ve avukat adaylarının stajlarının belli bir bölümünün  beraber yapılması gerektiğini belirtti.

  Avukatlık mesleğine  yönelik uygulamalar ile kovuşturma ve soruşturma sürecinde yaşanan sıkıntıların  Türkiye’de yargının öteden beri süre gelen kalite ve standart probleminden  kaynaklandığını söyleyen Bakan Ergin, sorunları “hepimizin ortak sıkıntısı”  diye tanımladı.

Ergin,  yargının geleceğine dönük ortak idealler açısından ortak adımlar atılması  gerektiğini belirterek; Adalet Bakanlığı, HSYK ve Türkiye Barolar Birliği’nin  ortak bir çalışma komisyonunu oluşturmasını önerdi. Ergin, hukuk uygulayıcıları  olan hakim, savcı, avukat arasındaki ilişkilere yönelik olarak mevzuattan  kaynaklanan ve yanlış yoruma müsait ifadelerin ayıklanması, aralarındaki  nezaket ilişkisinin düzenlenmesi, maksadı aşan uygulamalar ve zorunlu  müdafiilik kurumunun yeniden düzenlemesinde olduğu gibi bazı yasal çalışmaların  masaya yatırılacağı ortak komisyonun bir hafta içinde kurulup hızla çalışmaya  başlayabileceğini söyledi.

  Avukatlık mesleğine  girişte sınav sisteminin geri getirilmesine ilişkin Türkiye Barolar Birliği  tarafından kendilerine verilen öneri üzerine de çalışmalara başladıklarını  ifade eden Bakan Ergin, örgüt üyeliği propagandası suçlamalarını somut  kriterlere bağlayan bir çalışmanın da 4. yargı paketi içinde ele alınacağını,  çalışmanın 15 gün içinde tamamlanarak TBMM gündemine getirileceğini kaydetti.

  Yaklaşık sekiz saat  süren toplantı Türkiye Barolar Birliği Başkanı Av.V. Ahsen Coşar’ın  teşekkür konuşmasıyla sona erdi.  

Fotoğraflar


             Fotoğraf 1

             Fotoğraf 2

             Fotoğraf 3

             Fotoğraf 4

             Fotoğraf 5

             Fotoğraf 6

             Fotoğraf 7

             Fotoğraf 8

             Fotoğraf 9

             Fotoğraf 10

             Fotoğraf 11

             Fotoğraf 12

             Fotoğraf 13

             Fotoğraf 14

             Fotoğraf 15

             Fotoğraf 16

             Fotoğraf 17

             Fotoğraf 18

             Fotoğraf 19

             Fotoğraf 20

             Fotoğraf 21

             Fotoğraf 22

             Fotoğraf 23

             Fotoğraf 24

             Fotoğraf 25

             Fotoğraf 26

             Fotoğraf 27

             Fotoğraf 28

             Fotoğraf 29

             Fotoğraf 30

             Fotoğraf 31

             Fotoğraf 32

             Fotoğraf 33

             Fotoğraf 34

             Fotoğraf 35

             Fotoğraf 36

             Fotoğraf 37

             Fotoğraf 38

             Fotoğraf 39

             Fotoğraf 40

             Fotoğraf 41

             Fotoğraf 42

             Fotoğraf 43

             Fotoğraf 44

             Fotoğraf 45

             Fotoğraf 46

             Fotoğraf 47

             Fotoğraf 48

             Fotoğraf 49

             Fotoğraf 50

             Fotoğraf 51

             Fotoğraf 52

             Fotoğraf 53

             Fotoğraf 54

             Fotoğraf 55

             Fotoğraf 56

             Fotoğraf 57

             Fotoğraf 58

             Fotoğraf 59

             Fotoğraf 60
 

19.10.2018
AV. NUŞİREVAN ELÇİ
BARO BAŞKANI

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.