Midyat Cezaevi Hk. Rapor 2
Tarih: 2.11.2012 22:00:00| Okunma Sayısı: 2755

 

 

ŞIRNAK BAROSU

 

 MİDYAT M TİPİ C.EZAEVİNDEKİ AÇLIK GERVİNE İLİŞKİN TESPİT VE GÖZLEM RAPORU

 

1. Giriş

 

Türkiye Genelindeki cezaevlerine siyasi tutukluların 52 gün önce başlattıkları açlık grevine ilişkin Baromuzca 03.11.2012 tarihinde Aşağıda isimleri yazılı olan Baromuz mensubu Avukatlar tarafından Midyat M Tipi Kapalı Cezaevi Ziyaret edilmiş, Cezaevinde açlık grevinde olan tutuklularla görüşülmüş, durum tespiti ve gerekli gözlemler yapılarak son durumları ve taleplerini kamuoyuna duyurmak amacıyla aşağıdaki rapor hazırlanmıştır.

 

2. Ziyaret Günü: 03.11.2012

 

3. Ziyarette Katılan Şırnak Barosu Avukatları:

1-      Av. Nazan BİRLİK

2-      Av. Murat DAYANAN

3-      Av. Hişyar TAY

4-      Av. Rojhat DİLSİZ

5-      Av. Hüsnü ŞAVLUK

6-      Av. Hakim TANİŞ

7-      Av. Mehmet Emin MÜŞTAK

8-      Av. Osman CİNGÖZ

9-      Av. Adar ADIBELLİ

10- Av. İlker BİRLİK

11- Av. Aycan İRMEZ

 

 

4. Ziyaret Edilen Açlık Grevindeki Tutuklular:

1-      Ayşe KARA

2-      Mustafa AYHAN

3-      İlyas DEMİR

4-      Derya MOREY

5-      Elif ULUDAĞ

6-      Givana Mehmet ALİKO (Aynı koğuşta kalan ve görüşe çıkan İlyas DEMİR' in beyanına göre sağlık durumları görüşe çıkmaya uygun olmadığından görüşülememiştir.)

7-      Bahtiyar Kemal HASAN (Aynı koğuşta kalan ve görüşe çıkan İlyas DEMİR' in beyanına göre sağlık durumları görüşe çıkmaya uygun olmadığından görüşülememiştir.)

 

 

 

5. Hükümlü Olduğu İçin Görüşülemeyen Açlık Grevindekiler

1-     Mazlum DİLEK

2-      Şadiye MENAP

3-      Ferda İLDAN

 

6. Ziyaret Amacı:

1-      Açlık Grevleri açısından Kritik eşiğin aşıldığı ve 52. Gününe giren Açlık grevindeki tutuklu ve hükümlülerin sağlık durumlarını yerinde görüp gözlemlemek ve tespit etmek

2-      Cezaevi idaresi tarafından Açlık grevinde bulunan hükümlü ve tutukluların yaşamları için gerekli olan tıbbi tedavi desteği ile ilaç yardımının sağlanıp sağlanmadığının tespiti.

3-      Yapılan eylemin kamuoyunda yarattığı etki ve bu etkilerin çözüm yolunda sunacağı katkıların neler olduğunu tespit etmek açısından fikir alışverişinde bulunmak.

 

7. Yapılan Tespitler

  1. Açlık grevinde bulunan hemen hemen tüm tutukluların genel olarak; baş dönmesi, baş ağrısı, bulantı, kusma, dikkatsizlik, kanama, halsizlik, göz kararması, ayakta duramama, konuşmada güçlük çekme şikayetlerinin olduğu hem beyanlarından hem de gözlemlerimizden tespit edilmiştir. Görüşülemeyen Tutuklulardan Bahtiyar Kemal HASAN ve Givana Mehmet ALİKO' nun açlık grevi neticesinde ortaya çıkan sağlık sorunları nedeniyle durumlarının ağırlaşmaya başladığı tarafımıza iletilmiştir.
  2. Açlık grevindeki tutuklu ve hükümlülerin günde iki defa sağlık kontrolünden geçirildiği, kullanmaları amacıyla kendilerine B1 vitamin preparatlarının verildiği, görüşülen kişiler tarafından, tarafımıza beyan edilmiştir.
  3. Açlık grevindeki İnsanların; açlık grevlerinin temelinde Kürt Sorunu olmakla birlikte açlık grevinin sona erdirilmesi için öncellikli olarak iki konuya çözüm getirilmesi gerektiği noktasında taleplerini beyan etmişlerdir.

 

Bu talepler:

a-      Kürt Dili üzerindeki baskıların ve engellemelerin kaldırılarak Kürt dilinin yasal koruma altına alınması, Mahkemeler, Kamu Kuruluşları ve Tüm Resmi ve gayri resmi alanlarda kullanılmasına yönelik yasal düzenleme yapılması,

 

b-     Kürt Sorunu konusunda adım atabilecek bir pozisyonunda olan ve Kürtlerin Büyük çoğunluğu tarafından kabul gören  Abdullah Öcalan’ın cezaevindeki tecrit koşullarının düzeltilmesi, ev hapsi gibi değişik çözüm yollarının getirilmesi talep edilmektedir.

 

c-      Ayrıca Diğer Tüm tutuklu ve hükümlülerin yaşam koşullarının iyileştirilmesini, iletişim haklarının daha iyi bir seviyeye getirilmesini istemektedirler.

 

d-     Açlık grevindeki insanlar; Özellikle Türk aydınlarının, yazarlarının, Demokrat olarak bilenen çevrelerin bu açlık grevine yeterince duyarlılık göstermediklerini, basının, köşe yazarlarının açlık grevi konusunu yeterince işlemedikleri, Baroların ve avukatların zamanında ziyaret etme konusunda geç kaldıkları konusunda şikayette bulundukları gözlemlenmiştir. Bu eksikliklerin giderilmesi ve taleplerinin karşılanması konusunda hükümet nezdinde baskı grubu oluşturulmasını arzu etmektedirler.

 

 

            Şırnak Barosu'nun gündemi işgal eden açlık grevlerine dair Midyat M Tipi Kapalı Cezaevinde yaptığı tespitlere dair raporumuzdur. 03.11.2012

 

 

                                                                                                                                         ŞIRNAK BAROSU

 

                          

 

 

 

21.10.2018
AV. NUŞİREVAN ELÇİ
BARO BAŞKANI

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.