Van Bölge Baroları Toplantısı
Tarih: 30.10.2012 22:00:00| Okunma Sayısı: 1623

 

BASINA VE KAMUOYUNA

 

    Ülke genelinde onlarca hapishanede sayısı bine yaklaşan siyasi tutuklu ve hükümlü tarafından sürdürülen açlık grevi eylemi kırk dokuzuncu gününe ulaşmıştır.

   Bu süre, ölüm ve kalıcı fiziksel sakatlıkların meydana gelmesi açısından son derece kritik bir aşamada olduğumuzu göstermektedir.

 Bizler, aşağıda imzası bulunan barolar, tabip odaları ve insan hakları savunucuları;

1.   1- Eyleme gerekçe olarak gösterilen hususların ve eylemi sonlandırmak için beyan edilen taleplerin demokratik zeminlerde konuşulabilir ve tartışılabilir talepler olduğu kanaatindeyiz. Siyasal iktidarın bugüne kadarki uygulama ve söylemleri de bu taleplerin gerçekleştirilebilir olduğunu açıkça göstermektedir. Nitekim en yetkili ağızlardan, daha önce taraflar arasında yapılmış görüşmelerde, eylemcilerin şu andaki taleplerinin müzakare başlıklarını oluşturduğunu; bundan sonraki süreçte de yeni görüşmelerin olabileceğini anlamaktayız.

 

Bu amaçla diyalog geliştirmeye çalışan siyasetçiler, hukukçular, insan hakları savunucuları ve müzakere heyetlerinin geri çevrilmesinden vazgeçilmelidir. Demokratik bir hukuk devletinden beklenen de budur.

2. 2- Eylemcilerin şu an içinde bulundukları sağlık durumu açık ve yakın ölüm tehlikesi barındırmaktadır. Yükümlülük oluşturan uluslararası belgeler bu gibi eylemlerin bağımsız hekimler tarafından tıbbi açıdan izlenebilir olmasını zorunlu kılmaktadır. Türk Tabipler Birliği’nin bu yöndeki talepleri henüz cevaplandırılmamış veya geri çevrilmiştir. Adalet Bakanlığı TTB ve yerel tabip odalarına eylemcilerin güncel sağlık durumlarını incelemek ve izlemek üzere derhal imkan tanımalıdır.

3.   3- Eylemcilerin sağlıklı ve yeterli içme suyuna, talep ettikleri oranda şeker ve tuz solüsyonları ile hekimlerce önerilen dozda B1 vitaminine erişimi düzenli olarak sağlanmalı ve bu hususun denetlenmesine izin verilmelidir.

4.  4- Eylemcilere uygulanan baskı, tehdit, zorlama ve hücrede izolasyon gibi insan onuru ile bağdaşmayan idari uygulamalara derhal son verilmelidir.

Hususlarını kamuoyuna ve ilgilere saygıyla duyururuz.

 

ŞIRNAK BAROSU -  AĞRI BAROSU  -  BATMAN BAROSU

 

BİNGÖL BAROSU  -   BİTLİS BAROSU - DİYARBAKIR BAROSU

 

HAKKARİ BAROSU  -  IĞDIR BAROSU  -   KARS BAROSU

 

MARDİN BAROSU  -   MUŞ BAROSU -  SİİRT BAROSU

 

ŞANLIURFA BAROSU  -   ADIYAMAN BAROSU -  TUNCELİ BAROSU

 

VAN BAROSU

 

 

VAN-HAKKARİ TABİP ODASI  -  DİYARBAKIR TABİP ODASI

 

ŞIRNAK TABİP ODASI  -   BATMAN TABİP ODASI 

 

SİİRT TABİP ODASI  -  AĞRI TABİP ODASI 

 

İHD GENEL MERKEZİ   -   ÇHD GENEL MERKEZİ

24.10.2018
AV. NUŞİREVAN ELÇİ
BARO BAŞKANI

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.