Baromuz 5. Olağan Genel Kurulu hk.
Tarih: 13.09.2012 23:00:00| Okunma Sayısı: 1377

DUYURU

                                          

 

14.09.2012

 


 

                       4667 Sayılı Yasa ile değişik Avukatlık Yasasının 82. Maddesi gereğince Baromuz 14.10.2012 Pazar günü saat 10:00 itibariyle Şırnak Belediyesi Konferans salonunda gündemdeki maddeleri görüşmek üzere 5. Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılacaktır.

                      İlk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanmadığı takdirde ikinci toplantının 21.10.2012 tarihinde aynı yer ve aynı saatte yapılmasına karar verilmiştir.

 

                   

 

 ŞIRNAK BAROSU BAŞKANI

                                                                                                           Av. Nuşirevan ELÇİ

                  
GÜNDEM

 

 

1.      Açılış ve saygı duruşu.

2.      Genel Kurul Başkanlık Divanı seçimi (Bir başkan, bir başkan vekili ve iki üyeden oluşacak)

3.      Baro Başkanı Konuşması.

4.      Yönetim Kurulunun 2010-2012 dönemi Faaliyet raporları.

5.      Raporlar üzerinde görüşme.

6.      Yönetim Kurulunun ibrası.

7.      4667 Sayılı Yasa ile değişik Avukatlık Yasasının 81/2. Maddesi uyarınca levhaya yazılacakların ve Baroya kayıtlı olanların yıllık keseneklerinin saptanması.

8.      Bütçenin görüşülmesi ve yeni bütçe tasarısının kabulü.

9.      Genel konuşmalar, dilek ve temenniler.

10. 4667 Sayılı Yasa ile değişik Avukatlık Yasasının ek 3. Maddesi gereğince Başkan ve üyelerden oluşan seçim sandık kurulunun atanması.

 

SEÇİMİ YAPILACAK ORGANLAR


Baro Başkanı                 

Baro Yönetim Kurulu   : Altı Asil, Altı Yedek

Disiplin Kurulu              : Üç Asil, Üç Yedek

Denetleme Kurulu         : Üç Asil, Üç Yedek

TBB Delegeliği               : İki Asil, İki Yedek

 

 

NOT: Haklı bir engele dayanmadan toplantıya katılmayan üyeler 1136 Sayılı Yasanın 86. Maddesi gereğince para cezası ile cezalandırılacaktır.

19.01.2019
AV. NUŞİREVAN ELÇİ
BARO BAŞKANI

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.