BASINA VE KAMUOYUNA
Tarih: 28.02.2012 22:00:00| Okunma Sayısı: 1808

                                               BASINA VE KAMUOYUNA

 

                23.02.2012 günü saat 16.00 civarında meslektaşımız Erdal KUNUR,görev icrası için gittiği Uludere İlçesinden dönerken Şırnak İl Merkezi girişinde polislerce durdurulmuş, kimlik ibrazı sırasında ve akabinde şehir merkezinde ve götürüldüğü karakolda kolluk güçlerinin fiili saldırısı ve hakaretlerine maruz kalmıştır. Çok karanlık dönemler olan darbe dönemleri ve 90’lı yıllarda dahi avukatlara yönelik bu tarz saldırılar gerçekleşmemiştir. Bu menfur olayı kınıyoruz.

              Anayasa Mahkemesinin kararlarında da belirtildiği üzere, avukatlık mesleği; hukukun üstünlüğünün teminatı olan bağımsız yargının vazgeçilmez unsuru olan iddia ve savunma dokunulmazlığını temsil etmektedir.

                Savunma dokunulmazlığı, avukata tanınmış bir imtiyaz olmaktan çok avukatın temsil ettiği dava ve savunma hakkı olgusu ile ilintilidir. Avukatlık mesleğinin saygınlığı; hukukun üstünlüğü sağlanırken hem iddia hem de savunmanın kutsallık derecesinde önem arzetmesi ve bu önemin avukatın şahsında somutlaşmasından ileri gelmektedir. Avukata tanınan bu dokunulmazlıkların en önemli sebeplerinden bir tanesi de avukatın icra ettiği mesleğinden dolayı vakıf olduğu sır saklama yükümlülüğünden kaynaklanmaktadır.

                  Biz avukatlar, icra ettiğimiz mesleğin onur ve vakarına halel gelmediği, mesleğimizin doğal yapısı gereği kolluk güçleri ve yargı erki karşısında bağımsızlığımıza dokunulmadığı sürece yeni imtiyazlar peşinde değiliz. Ancak mesleğimizin saygınlığının korunması için de hiçbir surette taviz vermeyeceğimizin de bilinmesi gerekmektedir.

                Bu menfur saldırı, yalnız meslektaşımıza değil, tüm avukatlara yapılmış bir saldırıdır. Tekmelenen sadece meslektaşımız değil, bağımsız yargı da bu surette yerlerde sürüklenmiştir. Yapılan saldırı, meslektaşımız özelinde avukatlık mesleğine ve giderek bağımsız yargıya güdülen kinin ve nefretin bir ifadesi olmuştur. Temel hak ve özgürlükler alanında tüm dünyada gelişen hak arama bilincinin ülkemizde yansıma bulmasını istemeyen polis devlet anlayışının vahim bir tezahürü olarak gerçekleşen bu saldırının geçiştirilebilir, hoş görülebilir bir tarafı bulunmamaktadır.

                   Hükümetler tarafından her fırsatta dile getirilen ileri demokrasi idealinin önünde ne gibi engellerin çıkabileceğinin en büyük göstergelerinden biri olan bu saldırı karşısında; gereğinin en kısa sürede ve etkin biçimde yerine getirilmemesi durumunda icra ettiğimiz mesleği can güvenliğimizin bulunmaması nedeniyle kolluk birimlerindeki görevlerimizi askıya alacağımızı tüm kamuoyuna ve basına saygılarımızla bildiririz. 28.02.2012

 

                                                                                                                                                                     Şırnak Barosu Başkanlığı

  

21.10.2018
AV. NUŞİREVAN ELÇİ
BARO BAŞKANI

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.