TBB Duyuru 2012/10
Tarih: 8.02.2012 22:00:00| Okunma Sayısı: 1161


Ankara 08.02.2012
BARO BAŞKANLIĞI  
DUYURU NO:2012/10

 

Mahkemelerce verilen duruşma gün ve saatlerinin, dava dosyasının durumu ve niteliği dikkate alınmak suretiyle belirlenmesinin sağlanması yönünde Birliğimiz tarafından Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu nezdinde girişimlerde bulunulmuştu. (EK-1)

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nun Birliğimize cevaben gönderdiği yazıda; söz konusu yazımızın Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun 18.01.2012 günlü Genel Kurul toplantısında değerlendirildiği ve yazı ekinde sunulan duyurunun tüm teşkilata bildirilmesine karar verildiği bildirilmiştir. (EK-2)

Bilgilerinize sunarım.

 Saygılarımla.

 

  Avukat V.Ahsen COŞAR
Türkiye Barolar Birliği
Başkanı

Ek için tıklayınız

19.10.2018
AV. NUŞİREVAN ELÇİ
BARO BAŞKANI

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.