16-17-18 Aralık 2011 Malatya Bölge Baroları Toplantısı..
Tarih: 19.12.2011 22:00:00| Okunma Sayısı: 1217

Sonuç Bildirgesi

Basına ve Kamuoyuna

17 Aralık 2011 tarihinde Malatya’da toplanan ve aşağıda imzası bulunan baro başkanlarının, ülke gündemi ve avukatlık mesleğindeki güncel gelişmelere  ilişkin aşağıdaki değerlendirmelerini kamuoyuna sunuyoruz.

23 Ekim 2011 tarihinde Van ve çevresinde meydana gelen deprem felaketini yerinde görmek, Van halkının ve meslektaşlarımızın durumlarını yerinde değerlendirmek üzere 4 Ocak 2012 tarihinde Van ve Erciş ziyaret edilecektir.  

12-13 Kasım 2011 tarihlerinde TBB’nin 78 baro başkanına  çağrısı ile Ankara da gerçekleşen Avukatlık Kanunu konulu toplantıda; TBB tarafından üzerinde tartışma sürdürülecek herhangi  bir metnin sunulmadığı, 71 baro başkanının düşünce ve önerilerinin konu, kapsam ve süre açısından hiçbir sınırlamaya tabi tutulmadığı halde, toplantı sonrası toplantıya katılmış bulunan bir baro başkanı tarafından yapılan  bunların aksi yönündeki değerlendirmeleri , TBB Başkanı Av. Vedat Ahsen Coşar’ın şahsında TBB’nin işlevsizleştirilmesini, itibarsızlaştırılmasını amaçlamaktadır ve bu durum bizim açımızdan kabul edilemez niteliktedir.

6-7-8 Aralık 2011 tarihlerinde Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı tarafından Adalet Bakanlığı ve TBB’nin işbirliğinde gerçekleşen “Dünyada Arabuluculuk Uygulamaları” konulu ve tüm baro başkanlarının davet edildiği, çok sayıda yerli ve yabancı akademisyen ile yargı mensuplarının izlediği çalışma toplantısında TBB başkanının girişimleri sonucunda toplantıya girmeleri sağlanan İstanbul Barosu Başkanı başkanlığındaki az sayıda bir avukat grubunun,   başta TBB Başkanı Sayın Av. Vedat Ahsen Coşar ve toplantı katılımcılarına yönelik hakaretamiz tutum ve davranışlarını esefle karşıladığımızı ve kınadığımızı belirtir,  bu olay sırasında TBB Başkanımız Sayın Av. Vedat Ahsen Coşar’ın demokratik duruşunu takdirle karşıladığımızı da özellikle vurgularız.  

Avukatlık Kanunu’nun  1. Maddesi gereği  “…Avukat yargının kurucu unsurlarından olan bağımsız savunmayı serbestçe temsil eder.”  düzenlemesiyle hem savunmanın bağımsızlığına hem de avukatlık mesleğinin serbestliğine  vurgu yapılmasına rağmen, mesleki bağımsızlığımız ve mesleğimizin serbestçe icra edilmesi açıkça ve sıklıkla ihlal edilmektedir. 22 Kasım 2011 günü, 15 baroya mensup 42 avukat eş zamanlı olarak gözaltına alınmış, hukuka ve yürürlükteki kanun hükümlerine aykırı olarak 4 gün gözaltında tutulduktan sonra 26 Kasım 2011 günü 33 ü tutuklanmış, daha sonra yurtdışında bulunan bir meslektaşımız, kaçma şüphesini bertaraf ederek  kendiliğinden gelmesini takiben, ikisi  savcının yaptığı itiraz üzerine haklarında yakalama kararı çıkması sonucu tutuklu avukat sayısı 36 ya çıkmıştır. 

 Soruşturma dosyasında gizlilik kararı olmasına rağmen, meslektaşlarımız hakkında basın yayın organlarında suçlayıcı ve asılsız haberler yayınlanarak, tutuklanmalarına zemin oluşturulmuştur. Bu konu hakkında yargıyı etkilemeye dönük yapılan siyasi açıklamaların, yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığını zedelediği inancındayız.    

Meslektaşlarımız hakkındaki tutuklama kararının tamamen mesleki faaliyetlerinden kaynaklanması nedeniyle, bu tutuklamanın savunmanın bağımsızlığı ve mesleğimizin serbestliğini ihlal ettiğini belirtir ve tutuklu bulunan meslektaşlarımızın derhal salıverilmelerini talep ederiz.

 Savunmanın yok sayıldığı yerde adaletin gerçekleşmesini beklemek mümkün değildir. Savunma hak ve özgürlüğü ”düşünce ve anlatım“ özgürlüğünden çok daha geniş bir hak ve özgürlüktür.

 İstanbul Barosunun staj eğitim merkezlerine başörtülü stajyer avukatları almaması yönündeki kararı hukuki zeminden yoksun olup temel hak ve özgürlüklerin ihlali anlamına da gelmektedir. Özgürlüklerin savunucusu olması gereken İstanbul Barosunun ayrımcı ve müdahaleci yaklaşımını düzeltmesini bekliyoruz.   

                Yukarıda yazılı olan hususları kamuoyunun bilgilerine sunar, sürecin takipçisi olacağımızın bilinmesini isteriz.

 
 

ŞIRNAK BAROSU BAŞKANI        ŞANLIURFA BAROSU BAŞKANI      VAN BAROSU BAŞKANI

 

ADIYAMAN BAROSU BAŞKANI AĞRI BAROSU BAŞKANI       BATMAN BAROSU BAŞKANI     

 

BİNGÖL BAROSU BAŞKANI         BİTLİS BAROSU BAŞKANI     DİYARBAKIR BAROSU BAŞKANI

 

ELAZIĞ BAROSU BAŞKANI           HAKKARİ BAROSU BAŞKANI  IĞDIR BAROSU BAŞKANI       

 

KARS-ARDAHAN BAROSU BŞK. MALATYA BAROSU BAŞKANI  MARDİN BAROSU BAŞKANI           

 

MERSİN BAROSU BAŞKANI         MUŞ BAROSU BAŞKANI    SİİRT BAROSU BAŞKANI         

 

 

19.10.2018
AV. NUŞİREVAN ELÇİ
BARO BAŞKANI

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.