Doğu ve Güneydoğu Bölge Baroları Toplantısı..
Tarih: 25.09.2011 23:00:00| Okunma Sayısı: 1905

DOĞU ANADOLU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGE BAROLARININ

23-24 EYLÜL 2011 TARİHLERİNDE TUNCELİ’DE YAPILAN TOPLANTISI

SONUÇ BİLDİRGESİ

BASINA VE KAMUOYUNA1- Son zamanlarda artarak devam eden çatışmalı ortam, toplumu derinden etkilediği gibi biz bölge barolarını da kaygılandırmıştır. Şiddetin, karşı şiddetle ortadan kaldırılamayacağı, sorunlara insan hakları temelinde demokrasi içinde barış, diyalog ve uzlaşma yolu ile çözüm aranması gerektiği açıktır. Hiçbir şiddet kabul edilemez, bunun siyasi ve insani açıklaması olamaz.

2- Devlet görevlileri ile örgüt temsilcilerinin çözüm için görüştüklerine dair ses kayıtlarının basında yer alması, genel olarak toplum nezdinde olumsuz tepki ile karşılanmamıştır. Bu durum, Kürt meselesinin şiddet dışında, görüşmelere kaldığı yerden devam ederek çözüme kavuşturulmasının toplum tarafından benimsendiğini de göstermiştir.


3- Akan kanın bir an önce durması için müzakere dili hâkim kılınmalıdır. 30 yıllık toplumsal hafızamız sınır ötesi operasyonlar ve güvenlik eksenli politikaların çözüm olmadığını göstermiştir. Çözüm yönünde cesur ve kararlı adımların sorumlu aktörler tarafından atılması gerekmektedir. Genel Seçimlerin sonuçları, TBMM, Hükümet ve Muhalefetten toplumun beklentisinin yüksek olduğunu göstermiştir. Bu kapsamda BDP’ nin de içinde yer aldığı Blok Milletvekillerinin çözüm sürecine katkı sunmak için meclis çalışmalarına katılması ve bunun koşullarının da yaratılması gerekmektedir. Sivil alanın genişletilmesi için haksız tutuklamalara son verilmelidir.

4- Meclisin; Siyasi Partilerin, Sivil Toplum Kuruluşlarının, Baroların ve sürece katkı sunabilecek her kesimin görüşlerini de dikkate alarak Toplumun beklentisi olan demokratik ve sivil yeni bir anayasa yapımı sürecinin başlatılması gerekmektedir.
5- Faili meçhul cinayetler, toplu mezarlar, kayıplar, zorla göç ettirmeler, insanlığa karşı suçlar ve işkenceler konusunda Ülkemiz geçmişi ile yüzleşmelidir. Türkiye, Birleşmiş Milletlerin “Bütün Kişilerin Zorla Kaybedilmeden Korunmasına Dair Uluslar arası Sözleşme” sine taraf olmalıdır.

6- Çevre felaketlerine, olumsuz sosyal, ekonomik ve kültürel etkilere, toplumsal ve doğal yaşam alanlarının yok olmasına yol açan Ulusal ve Uluslararası Hukuka aykırı olan Baraj ve Hidroelektrik Santral projelerine son verilmelidir.

7- Kadına karşı şiddetin, kadın cinayetlerinin önlenmesi ve faillerinin bulunması için etkili hukuki düzenlemelerin bir an önce hayata geçirilmesi gerekmektedir.

8- Devletin meşruiyet temeli yargı; yargının meşruiyet temellerinden biri olan savunma mesleğinin ve baroların statüsü Anayasanın “Yargı” bölümünde yer almalıdır. Demokrasi, Hukuk Devleti ve Adil Yargılanma Hakkı için avukatların Hakim ve Savcılar ile aynı önem ve değerde olduğu, savunmanın saygınlığı herkesçe kabul edilmelidir. Yeni Avukatlık Kanunu ihtiyaca cevap verebilecek şekilde, Türkiye Barolar Birliği ve Baroların görüşleri doğrultusunda yapılmalıdır.


ŞIRNAK BAROSU             AĞRI BAROSU                       BATMAN BAROSU              
 
BİNGÖL BAROSU             BİTLİS BAROSU                    DİYARBAKIR BAROSU      
 
ELAZIĞ BAROSU              HAKKARİ BAROSU              KARS BAROSU                   
 
MARDİN BAROSU            MALATYA BAROSU              MUŞ BAROSU                     
 
SİİRT BAROSU                  ŞANLIURFA BAROSU           TUNCELİ BAROSU            
 
VAN BAROSU
 

24.10.2018
AV. NUŞİREVAN ELÇİ
BARO BAŞKANI

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.